Začít spolu - alternativní výchovný program

Ve školním roce 2006/2007 jsme začali v třídě Medvídků - tedy nejstarších dětí s alternativními metodami Začít spolu.

Od školního roku 2011/ 2012 jsme otevřeli tento program i pro třídu Ježečků.

Od školního roku 2013/2014 pracujeme již ve třech třídách v tomto programu.


Dle našeho názoru je to program přesně "šitý" na dnešní dobu a dnešní děti.


Hlavní principy programu "Začít spolu"

Individuální přístup k dítěti

 • Pro každé dítě je ve spolupráci s rodiči zpracován individuální plán a individuální hodnocení


 • Integrované učení - práce v deseti centrech aktivity

 • Velké kostky


 • Domácnost


 • Manipulační hry


 • Pokusy a objevy


 • Voda a písek


 • Dramatika


 • Hudba


 • Knihy a písmena


 • Ateliér


 • Dílna


 • Úzká spolupráce s rodiči

 • Rodiče se mohou setkávat ve třídě Medvídků, kdykoliv do ní přijít, pobýt s dětmi a podílet se na rozhodování o činnostech


 • Program vzdělávání a spolupráce pro předškolní děti a jejich rodiče "Začít spolu"

  Program ctí tyto hodnoty :

 • Rozvoj celé osobnosti


 • Důraz na vlastní aktivitu a kompetenci, toleranci vůči rozmanitosti a komunikativní spolupráci


 • Tvůrčí aktivitu a osobnost učitele a dítěte


 • Úlohu učitele jako vzoru i průvodce dítěte na jeho individuální cestě zvídavosti a učení


 • Úlohu prostředí i navozené situace v aktivním učení


 • Sociální dovednosti, schopnost vyjádření pocitů a spolupráce ve skupině jako základ dospělého prosociální chování a účasti na věcech obecných


 • Cíle programu pro děti a dospělé

 • Posílení samostatnosti a schopnosti se rozhodovat


 • Úpevnění zvídavosti a přirozené chuti poznávat


 • Pečovat o sebe i druhé


 • Poskytnutí prostoru k tvoření a rovíjení představ


 • Pomáhat rozvíjet pozitivní vztahy mezi dětmi


 • Zvýšení důvěry a zlepšení dovednosti v týmové spolupráci


 • Posílení zdravé sebeúcty


 • Chápat svět v souvislosti


 • Zvýšení tolerance a úcty k druhým i k životnímu prostředí


 • Přirozené zapojení sociálně a zdravotně znevýhodněných dětí a rodin


 • Prostředky :

 • Promyšlené členění prostoru do hravých zákoutí ve třídě


 • Tvořivá a vždy aktualizovaná volba materiálu


 • Překračování bariér v komunikaci a spolupráce s okolím


 • Aktivní naslouchání a odezva ve vzájemném konatktu


 • Aktivní zapojení rodičů a příbuzných jako nejdůležitějších vychovatelů a vytváření co nejlepšího prostoru pro ně


 • Sdílené prožívání radosti a legrace • Chcete-li vědět více, přijďte k nám!!  Informace
  Zaměření naší školky
  Připravované akce
  Nabídka nadstandard. kroužků
  Vedení MŠ
  Provoz a školné
  Školní řád, švp a dotace
  Kontakt
  Hlavní stránka
  Baby club Alíček
  Začít spolu - alternativní metoda


  Fotky a virtuální prohlídka
  Interiér školky - virtuální prohlídka
  Výlety
  Kroužky
  Lidové tradice a svátky
   
   
   
     Mateřská
škola Pastelka Pardubice-Polabiny, Družstevní 157 - netfirmy.czMateřské
školy - netfirmy.cz

   

  TOPlist