Mateřská škola Pastelka se nachází v klidné části městského sídliště.
Cílem všech pracovnic v naší MŠ je, aby se tu děti cítily šťastné a jejich čas
zde strávený byl příjemnou zkušeností a zdrojem základů pro život a vzdělávání.

Mateřská škola doplňuje přirozenou výchovu v rodině, plně respektuje výchovné
zaměření rodiny a posiluje její výchovné působení.

adresa:
Polabiny, Rosická 157, 530 09 Pardubice
e-mail:
reditelka@pastelka.cz
telefon:
IČ:
70944091
Projekty spolufinancované EU