úvodní strana
aktuality

pro rodiče
o nás
naše programy
náš tým
fotogalerie
INFORMACE K PROVOZU O PRÁZDNINÁCH

Níže je ke stažení harmonogram uzavření mateřských škol v letních měsících červenci a srpnu. Pokud potřebujete umístit své dítě do mateřské školy, když je naše MŠ uzavřena, na stránkách dané mateřské školy si stáhnete žádost, potvrzení od zaměstnavatele, potvrzení od lékaře a v daný termín 1.6. – 2. 6. 2020 doneste do Vámi vybrané mateřské školy. Mateřskou školu vybíráte pouze v našem spádovém obvodu – v harmonogramu vyznačenou modrou barvou.
Pokud potřebujete více informací, neváhejte zavolat: 734 682 452

Bc. Alena Vavřinová, ředitelka Mš Pastelkavíce o projektech Evropské unie
dnešní oběd
kalendář
jmeniny
akce

OD 13.3.
JSOU AKCE DO ODVOLÁNÍ
ZRUŠENY

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DŮLEŽITÉ INFORMACE KE ZNOVUOTEVŘENÍ MŠ !

Vážení rodiče,

posíláme vám důležité dokumenty.
Všechny, prosím, důkladně přečtěte a potřebné dokumenty vyplňte. Řiďte se všemi pokyny. Společně to jistě zvládneme.

Alena Vavřinová, ředitelka MŠ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PORADNÍHO SBORU


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


ANGLIČTINA MYWOW! NYNÍ ZDARMA PRO UČITELE, RODIČE A DĚTI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

INFORMACE PRO RODIČE DĚTÍ,
KTEŘÍ ZVAŽUJÍ ŽÁDOST O ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Vážení rodiče,

naše poradenské zařízení bude provádět vyšetření potřebná k žádosti o odklad školní docházky jako prioritní okamžitě po otevření škol a školských zařízení.
K zápisu prosím dodejte škole informaci, že zvažujete odklad.

Ředitel školy následně přeruší správní řízení do doby dodání našeho odborného stanoviska. Vyšetření budou probíhat průběžně tak, aby byl uspokojen zájem a to do 31. 8. 2020.

Zprávy již vyšetřených dětí průběžně odesíláme poštou zákonným zástupcům.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

INFORMACE O ŠKOLKOVNÉM A NOVÉ ZÁLOŽCE

Vážení rodiče,

Z důvodu omezení a přerušení provozu mateřské školy v měsíci březnu a pravděpodobně
i v měsící dubnu v souladu s platnou legislativou tj. Vyhl.č.14/2005 Sb.,§ 6 odst.5, jsem rozhodla o snížení úplaty za předškolní vzdělávání o poměrnou část.
Protože stále nevíme, jak dlouho bude tato situace trvat a lze předpokládat, že se může kdykoliv změnit, prosíme Vás ponechte trvalé platby nastavené a při vyúčtování Vám budou finanční prostředky vráceny. Částka za nevyčerpané stravné bude také při vyúčtování vrácena.

Děkuji za pochopení a přeji Vám všem spoustu sil k zvládnutí nelehké situace.
Zdravíme též Vaše děti a něco málo, pokud budete mít zájem, opět vkládáme do nově vytvořené záložky NÁPADNÍČEK, která v době uzavření MŠ nahradí nevyužitý Jídelní lístek.

Alena Vavřinová, ředitelka MŠ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

OŠETŘOVNÉ
- DOKUMENTY KE STAŽENÍ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ODKAZY NA ON-LINE ZÁPIS DO MŠ A ZŠ 2020/21


Odkaz na on-line zápis do MŠ - zapisyms.pardubice.eu

Odkaz na on-line zápis do ZŠ - zapisyzs.pardubice.eu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

kroužky
Alíček
Každé pondělí od 15:15 - 16:00 hodin ve třídě štěňátek
pro děti, které se chystají do mateřské školy
(možné podání informací o zápisu dětí do MŠ na nový školní rok)
Probíhá každý týden pod vedením stávajících paní učitelek.

Cvičení v tělocvičně
probíhá ve čtvrtek 1x za 14 dní
starší děti - Ježečci a Medvídci každý sudý týden,
mladší děti - Štěňátka a Koťátka v lichý týden

Saunování
pro zdraví každé pondělí dopoledne během měsíce září, října
a první polovině listopadu třídy Štěňátka, Koťátka.
Od druhé poloviny listopadu saunujeme všechny třídy.
Ráno vždy nahlašte, zda Vaše dítě půjde do sauny, ručník nechte v šatně.
Vzhledem k organizaci prosím přijďte do mš do 8:00 hodin. Děkujeme.

Kroužek pro děti rodičů cizinců Seznamování s českým jazykem
Každé úterý 13:00 - 13:30 hodin pod vedením lektorky z Mostu společně se stávající p. uč..

Angličtina pro předškoláky
Od 1.10. každé úterý a čtvrtek v odpoledních hodinách

Keramika pro předškoláky
ve středu 1x za 14 dní Medvídci začínají 2.10., Ježečci 9.10.
pod vedením stávajících paní učitelek. Při větším počtu dětí, je možné uskutečnit
kroužek v poledních hodinách dle organizačních možností mateřské školy.
(organizace je v kompetenci ředitelky MŠ)

Lyžování pod vedením instruktorů Ski Fanatic
s doprovodem stávající paní učitelky - termín bude upřesněn.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Platba na školní rok 2019-20
Úplata za předškolní vzdělávání: 530,- Kč / měsíčně
Stravné na celý den: 820,- Kč / měsíčně
adresa:
Polabiny, Rosická 157, 530 09 Pardubice
e-mail:
ms-pastelka@volny.cz
telefon:
IČO:
70944091