úvodní strana
aktuality

pro rodiče
o nás
naše programy
náš tým
fotogalerie


ZPŘÍSNĚNÍ OPATŘENÍ V NAŠÍ ŠKOLCE

Vážení rodiče,

z důvodu zamezení případného přenosu nákazy na děti a personál z jiné třídy, je zapotřebí,
aby v době od 6:30 – 7:30 a od 15:45 – 17:00 hodin, pokud je Vaše dítě v jiné třídě než kmenové, mělo nasazenou roušku, pedagogové budou mít v tomto časovém rozmezí nasazené respirátory.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .KARANTÉNA
PRO TŘÍDU ŠTĚŇÁTEK!

Vážení rodiče,

věnujte pozornost tomuto sdělení - týká se pouze dětí ze třídy štěňátek.


více o projektech Evropské unie
dnešní oběd
kalendář
jmeniny
akce

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PROJEKT
„NA ANDĚLSKÝCH KŘÍDLECH PROLEŤTE SE S NÁMI“

Společně s Vašimi dětmi jsme prožili Adventní čas a nyní Vás zveme - pojďte si s námi připomenout, co je opravdovým smyslem Vánoc.

V naší galerii máte fotografie z jednotlivých částí projektu. Vše jsme připravovali s nadšením a nasazením jako v jiných letech. V letošním roce jste ale nemohli být přímo součástí všeho dění. Věříme. že alespoň touto formou si naše adventní přípravy na Vánoce s námi užijete.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

HRAVÉ ÚKOLY
PRO PŘEDŠKOLÁKY


Předškolákům z obou tříd Ježečků a Medvídků posíláme hravé úkoly.

Budeme rádi za fotografie splněných úkolů nebo přinesené pracovní listy
až půjdete do školky :-)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DOPIS S PROSBOU
O POMOC PARDUBICKÝM RODIČŮM

Dovolujeme si sdílet prosbu pana náměstka primátora Mgr. Jakuba Rychteckého.
Děkujeme za pochopení, podporu a spolupráci.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

INFORMACE RODIČŮM
PRO NÁSLEDUJÍCÍ DNY

Vážení rodiče,

denně sledujeme aktuální epidemiologickou situaci a povinná opatření proti šíření Covid-19.

Mateřské školy zůstaly v této složité a náročné době, v době nouzového stavu otevřeny, jako jedny z mála ostatních stupňů škol a to zejména z důvodů ekonomických – jako podpora pro zajištění dětí rodičů.

Je nouzový stav a denně sledujeme čísla nárůstu onemocnění Covidem 19. Jsme upozorňováni na nutnost neshlukování lidí, dodržování rozestupů a zvýšených hygienických opatření,…

Od 22.10. 2020 platí nová opatření – omezit sociální a osobní kontakty s lidmi, omezení volného pohybu osob pouze cesta do práce, na nákup, k lékaři, za rodinou, omezení maloobchodního prodeje, atd. Situace je komplikovaná a velmi vážná.

Prosíme Vás, zhodnoťte svou osobní a rodinnou situaci, rizika nakažení a zvažte,
zda Vaše dítě musí v této době navštěvovat mateřskou školu.


Děkujeme

Pátkem také končí v naší MŠ posílení personálu.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PRO PŘEDŠKOLÁKY

V rámci distančního vzdělávání nabízíme ke stažení hravé úkoly s podzimem.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ZŠ URČENÁ K VÝKONU NEZBYTNÉ PÉČE O DĚTI VE VĚKU OD 6 DO 10 LET, JEJICHŽ ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI JSOU ZAMĚSTNANCI IZS

Základní škola Pardubice-Polabiny, npor. Eliáše 344. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

OMEZENÍ V DOBĚ NOUZOVÉHO STAVU
(aktualizováno 12.10.)

Vzhledem k epidemiologické situaci si Vám dovoluji oznámit, že od října do odvolání
nebude probíhat v mateřské škole saunování a kroužek keramiky.

Adaptační klub Alíček je od podnělí 12.10.2020 do odvolání ZRUŠEN!

Kroužek angličtiny bude vždy v úterý a ve čtvrtek.
Prosíme rodiče, aby si své děti vyzvedávali po ukončení kroužku
a neshlukovali se ve vnitřních prostorech mateřské školy.

O dalších případných změnách budete informováni.

Děkujeme za pochopení
Bc. Alena Vavřinová, ředitelka MŠ


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

FOTOGRAFIE
ZE ZÁŘIOVÝCH AKCÍ MŠ PASTELKA

Prohlédněte si fotografie z našich zářiových zážitků
v naší galerii.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PROJEKT MATEŘSKÉ ŠKOLY
- PARDUBICE EVROPSKÉ MĚSTO KONÍ 2020

Děkujeme rodičům za donesené drobné odměny pro děti :-)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

AKTUALIZACI ŠKOLNÍHO ŘÁDU
A DŮLEŽITÉ INFORMACE

Dovolujeme si Vás upozornit na aktualizaci školního řádu od 1.9. 2020
- doplněné pasáže jsou značeny žlutě. Školní řád naleznete v sekci Pro rodiče.

Dětem dejte do školky batůžek a lahvičku s pitím na pobyt venku. Po celé budově mateřské školy se pohybujte po dobu nezbytně nutnou k převlečení a předání dítěte.

Při vstupu do budovy proveďte DEZINFEKCI RUKOU a NASAĎTE SI ROUŠKU
s ohledem na ochranu zdraví zaměstnanců mateřské školy a ostatních rodičů.

Děkujeme za dodržování zásad základní hygieny.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

POKYNY A INFORMACE K ZAČÁTKU NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU
S OHLEDEM NA COVID - 19

Vážení rodiče,

blíží se nový školní rok, proto vám přinášíme důležité informace a pokyny.
Prosíme o jejich důkladné přečtení, aby vás v září nic nepřekvapilo :-)

Přihlášené děti pojedou na plavání již 7.9.
Během prvního týdne je potřeba nahlásit na třídě u paní učitelek zájem.
Tam Vám také budou sděleny bližší informace.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

INFORMACE O PLATBÁCH

Trvalý příkaz k platbám je potřeba zadat nejpozději do 12.8.2020

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

INFORMACE KLUBU RODIČŮ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

kroužky
Alíček (od 5.10.)
Každé pondělí od 15:15 - 16:00 hodin ve třídě štěňátek
pro děti, které se chystají do mateřské školy
(možné podání informací o zápisu dětí do MŠ na nový školní rok)
Probíhá každý týden pod vedením stávajících paní učitelek.

Saunování
Pro zdraví každé pondělí dopoledne během měsíce září, října
a první polovině listopadu třídy Štěňátka, Koťátka.
Od druhé poloviny listopadu saunujeme všechny třídy.
Ráno vždy nahlašte, zda Vaše dítě půjde do sauny, 2 ručníky
(vzhledem ke zvýšené hygieně) nechte v šatně.
Vzhledem k organizaci prosím přijďte do mš do 8:00 hodin. Děkujeme.

Kroužek pro děti rodičů cizinců Seznamování s českým jazykem
Každé úterý 13:00 - 13:30 hodin pod vedením lektorky z Mostu společně se stávající paní učitelek ze třídy Medvídků a Ježečků

Angličtina pro předškoláky (od 6.10.)
Každé úterý a čtvrtek v odpoledních hodinách

Keramika pro předškoláky (od 7.10.)
Ve středu 1x za 14 dní Medvídci začínají 2.10., Ježečci 9.10.
pod vedením stávajících paní učitelek. Při větším počtu dětí, je možné uskutečnit
kroužek v poledních hodinách dle organizačních možností mateřské školy.
(organizace je v kompetenci ředitelky MŠ)

Lyžování pod vedením instruktorů Ski Fanatic
s doprovodem stávající paní učitelky - termín bude upřesněn.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Platba na školní rok 2020-2021
Úplata za předškolní vzdělávání: 460,- Kč / měsíčně
Stravné na celý den: 840,- Kč / měsíčně
adresa:
Polabiny, Rosická 157, 530 09 Pardubice
e-mail:
ms-pastelka@volny.cz
telefon:
IČO:
70944091