Přišel k nám bílý kůň, zalehl nám celý dvůr :)Od pondělí 14.1. opět začíná Saunování

Zveme vás na schůzku klubu rodičů
Dne 29.1. 2019 v 17:00 hodin ve třídě štěňátek

Na programu:
- Beseda s paní psycholožkou na téma „Vývojová stadia v životě předškolního dítěte“
- Hospodaření Spolku Klubu rodičů
- Seznámení s plánovanými akcemi, společné akce s rodiči
- Třídní schůzky a individuální konzultace s učitelkami v jednotlivých třídách

Můžete nahlédnout do akcí v 2. pololetí 2018/19

Kroužek keramiky a flétny bude pro děti 1x14 dní.
Ježečci keramika každý sudý týden ve středu 15,15-16,00 a flétna v pátek dopoledne.
Medvídci každý lichý týden keramika ve středu 14,15-15,00 a 15,15-16,00 a flétna dopoledne :)

Každé úterý probíhají logopedické chvilky
pod vedením logopedických preventistů - uč.MŠ, na každé třídě po obědě.
Je třeba přinést materiály od klinického logopeda p.uč. na třídu.

Pro děti rodičů cizinců nabízíme kroužek seznamování s českým jazykem.
Také v úterý po obědě pod vedením p.uč. Veroniky Š. a Kateřiny K..

Platba na školní rok 2018-19
Úplata za předškolní vzdělávání: 417,- Kč
Stravné na celý den: 863,- Kč
adresa:
Polabiny, Rosická 157, 530 09 Pardubice
e-mail:
ms-pastelka@volny.cz
telefon:
IČO:
70944091